نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

ما را مدافعان حرم آفریده اند

ما را مدافعان حرم آفریده اند

«زندگیمان را می کردیم، سر زمین بیل می زدیم، شوروی که آمد مملکت مان را گرفت، بلند شدیم یک تکه نان پر لباس افغانی بستیم و رفتیم در کوه و کمر با روس ها جنگیدیم. روس ها را بیرون کرده و نکرده خبر آمد که در ایران جنگ شده...
رجایی؛ آینه سادگی‌ها/سادگی در تردد و رفت‌وآمد

رجایی؛ آینه سادگی‌ها/سادگی در تردد و رفت‌وآمد

غلامعلی رجایی در کتاب «سیره شهید رجایی» در قالب خاطراتی از زبان اعضای خانواده، همکاران و آشنایان شهید رجایی، به شیوه ساده‌زیستی و منش و شخصیت این دولتمرد شهید پرداخته است.
طلبه مجاهد

طلبه مجاهد

در روزگاری که جامعه بی هویت غرب، از نبود اسطوره های واقعی رنج می برد، و برای مخاطبان خود آرنولد و بت من و مرد عنکبوتی و صدها قهرمان پوشالی می سازد، ما قهرمانان واقعی داریم که می توانند برای همه جوامع انسانی الگو باشند.
رجایی؛ آیینه سادگی‌ها/ سادگی در زندگی شخصی

رجایی؛ آیینه سادگی‌ها/ سادگی در زندگی شخصی

غلامعلی رجایی در کتاب «سیره شهید رجایی» در قالب خاطراتی از زبان اعضای خانواده، همکاران و آشنایان شهید رجایی، به شیوه ساده‌زیستی و منش و شخصیت این دولتمرد شهید پرداخته است.
رجایی؛ آینه سادگی‌ها/سادگی در تغذیه

رجایی؛ آینه سادگی‌ها/سادگی در تغذیه

غلامعلی رجایی در کتاب «سیره شهید رجایی» در قالب خاطراتی از زبان اعضای خانواده، همکاران و آشنایان شهید رجایی، به شیوه ساده‌زیستی و منش و شخصیت این دولتمرد شهید پرداخته است.
رجایی؛ آینه سادگی‌ها/سادگی در لباس و پوشش

رجایی؛ آینه سادگی‌ها/سادگی در لباس و پوشش

غلامعلی رجایی در کتاب «سیره شهید رجایی» در قالب خاطراتی از زبان اعضای خانواده، همکاران و آشنایان شهید رجایی، به شیوه ساده‌زیستی و منش و شخصیت این دولتمرد شهید پرداخته است.