نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«وصایای شهدای گرانقدر استان مازندران»

«وصایای شهدای گرانقدر استان مازندران»

پایان‌نامه «وصایای شهدای گرانقدر استان مازندران» در بَرگیرنده وصیت‌نامه 420 شهید شهرستان ساری است.
«بررسی عوامل موثر بر الگوگزینی در فرزندان شاهد و ایثارگر استان فارس»

«بررسی عوامل موثر بر الگوگزینی در فرزندان شاهد و ایثارگر استان فارس»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی عوامل موثر بر الگوگزینی در فرزندان شاهد و ایثارگر استان فارس» که مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی می‌باشد، در زمستان 1388 انجام شده است.
بررسی نظام ارزشهای اجتماعی جانبازان شهرستان نهاوند

بررسی نظام ارزشهای اجتماعی جانبازان شهرستان نهاوند

بحث نظام ارزشهای اجتماعی جانبازان شهرستان نهاوند، علیرغم موانع زیاد توسط محمود تبریزی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
«شهید و شهادت در متون دینی»

«شهید و شهادت در متون دینی»

شهادت در زمان حاضر، موثرترین نیرو در مقابله با عوامل سلطه‌گر و قدرت‌های غیرمشروع است که مطالعه آن در قالب پایان‌نامه‌ای انجام شده است.
«شهید از دیدگاه قرآن»

«شهید از دیدگاه قرآن»

یکی از بهترین و حیات‌بخش‌ترین سرمایه‌هایی که در تاریخ تشیّع وجود دارد شهادت است که فاطمه عباس آبادی درباره جایگاه شهید از دیدگاه قرآن مطالعه‌ای را انجام داده است.
«بررسی وجه نظر افراد تحصیل‌کرده درباره عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد»

«بررسی وجه نظر افراد تحصیل‌کرده درباره عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی وجه نظر افراد تحصیل‌کرده درباره عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد» توسط لیلا شفائی، نگارش گردیده است.