نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
زندگي نامه شهدا
آرشیو
سه وصیت مهم یک شهید یزدی

سه وصیت مهم یک شهید یزدی

نوید شاهد یزد: شهید محمد رضا راسخ فرزند حسین در 10 خرداد 39 در احمدآباد بهاباد متولد شد و سرانجام 19 آبان 61 عین خوش به شهادت رسید و در گلزارشهدای خلدبرین یزد به خاک سپرده شده است.
همراه و یاور امام باشید؛شهيدسردار حسن زفاک

همراه و یاور امام باشید؛شهيدسردار حسن زفاک

نوید شاهدیزد:شهيدسردار حسن زفاک،ن فرزند مرحوم محمد در دوم فروردین 44 در یک خانواده مذهبی ، متعهد و ولايي متولّد شد،تا سوم دبیرستان رشته تجربی درس خواند و سرانجام در سن 21 سالگی در 19 دیماه 65 مفقود شد وپس از 9 سال در هفتم مرداد74 پيكر مطهرش پس از بازگشت به وطن تشییع و خاکسپاری شد.