نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

همیشه به یاد خدا باشید

همیشه به یاد خدا باشید

نوید شاهد- از قدرت خدا غفلت نكنيد و هميشه به ياد او باشيد از اسلام راستين تحت رهبري امام امت ، خورشيد زمان و ولايت فقيه و روحانيت متعهد و مسئول كه در واقع در استمرار و تداوم حركت اولياء و انبياء مي كوشند دست نكشيد و از آنها پشتيباني كنيد.
قلب امام زمان (عج) را از خود شاد نگه داريد

قلب امام زمان (عج) را از خود شاد نگه داريد

نوید شاهد- من چه بايد وصيت كنم تا حق تمام مردم را ادا كرده باشم الا وصيت بر حفظ اسلام اي مردم دست از اسلام و آيين مهدي بر نداريد دست از ائمه اطهار برنداريد . قلب امام زمان (عج) را از خود شاد نگه داريد.
با امید به خدا همه فتنه ها را از بین ببرید

با امید به خدا همه فتنه ها را از بین ببرید

نوید شاهد- بايد تمامـــي مسلمين و مظلومين بالاخص رزمندگان اسلام به كمك قدرت فكري و رزمي خود همچون زاهدان شب و شيران روز با وحدت و يگانگي و صفا و صميميت به رهبري و فرماندهي كل قوا امام خميني با توكل برخداي قهار تمامي فتنه ها و آشوبها تجاوز و ناعدالتيها، تفرقه ها، و تبعيضها، مظلوميتها و گرسنگيها جهالتها، ضلالتها را درهم بكوبند...
مبادا تفنگ مرا بر زمین بگذارید

مبادا تفنگ مرا بر زمین بگذارید

نوید شاهد- پدرجان شما تفنگ مرا به دوش بگيريد و از اسلام و دين محمدي آنچنان دفاع كنید كه ديگر هيچ تجاوزگري نتواند به دين اسلام عزيز كوچكترين تجاوزي بكند.
اسلام را زنده نگهدارید و از هیچ نهراسید

اسلام را زنده نگهدارید و از هیچ نهراسید

نوید شاهد- من از همه مردم مسلمان و مومن توقع دارم كه وظيفه مقدس خود را در زنده نگهداشتن اسلام راستين و حمايت از امام امت انجام دهند.
از خواهرانم می خواهم حجاب طاغوتی را کنار بگذارند

از خواهرانم می خواهم حجاب طاغوتی را کنار بگذارند

تقواي خدا را پيشه كنيد كه توشه آخرت است . مسلمان تسليمي باشيد نه التفاتي اسلام يعني تسليم مسلمان يعني تسليم شده در مقابل امرالله.