نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

شعر /آخرین پرواز..

شعر /آخرین پرواز..

« آخرین پرواز» در وصف شهید«علی اقبالی» جوانترین استاد خلبانی نیروی هوایی سروده شده است.
زگهواره‌ي لاله‌های پر خون شده است

زگهواره‌ي لاله‌های پر خون شده است

دوبیتی هایی از افسانه سادات حسینی.
تا ده چشم گذاشت / تا یک عمر چشم به راه بود

تا ده چشم گذاشت / تا یک عمر چشم به راه بود

سروده ای از ثریا عبدی از کتاب چشمه آیینه.
مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «یک روز می‌آید خبری سبز از این راه»

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «یک روز می‌آید خبری سبز از این راه»

ای کاش که این خانه‌ی (ناامن!) الهی / از دست تو و ایل و تبارت شود آزاد
مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «سوغات ما تلاوت تو پای کعبه بود»

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «سوغات ما تلاوت تو پای کعبه بود»

سوغات ما تلاوت تو پای کعبه بود / رفتی که عطر سوره‌ی مریم بیاوری
۱