نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

ایمان به خدا

ایمان به خدا

شهید «سعید عزیزی» در مناجات خود اینچنین می نویسد: «روز قيامت که برپا می شود مجرمان در ناميدی و غم و اندوه فرو می روند عجبا! چرا ايمان نياوردم خدايا مرا بازگردان». در ادامه متن کامل مناجات شهید را می خوانید.
نخبگان شاهد و ایثارگر می توانند الگوسازی کنند

نخبگان شاهد و ایثارگر می توانند الگوسازی کنند

همسر شهید «حاج داود توکلی تبار» می گوید: نخبگان شاهد و ایثارگر با حضور در محافل ایثار و شهادت و جامعه ایثارگری می توانند الگو سازی کنند تا از طرفی جامعه بداند وقتی همسرانمان برای دفاع از وطن رفتند ما هم در ادامه مسیر تعالی حرکت کردیم.
نخبگان شاهد و ایثارگر از دستاوردهای چهل ساله انقلاب دفاع می کنند

نخبگان شاهد و ایثارگر از دستاوردهای چهل ساله انقلاب دفاع می کنند

دکتر سارا آهنگر، مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری تهران متولد تیر ماه 1362 فرزند شهید عالی قدر «عبدالله آهنگر» از نخبگان شاهد و ایثارگر استان تهران، مخترع «کیت های مخابراتی» و مألف دو کتاب است.
خواب شهادت

خواب شهادت

پدر شهید «ابوالفضل امینی راد» می گوید: دو شب قبل از شهادتم پسرم خوابش را دیده بودم و آرام و قرار نداشتم منتظر برگشت علی بودم چون دوستانش از منطقه آمده بودند
قول امضاِ برگه بسیج

قول امضاِ برگه بسیج

پدر شهید «ابوالفضل امینی راد» می گوید: ابوالفضل به من گفت: اگر شما این برگه بسیج رو امضا کنی که من فقط دو ماه منطقه برم. دیگه قول می دم حرفی از منطقه و جبهه نزم و به ازدواج برسم.
لیاقت شهادت

لیاقت شهادت

همرزم شهید «محمود شیخ لو»: خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم یه حسی بهت دارم. چه حسی؟ به دلم افتاده تو خیلی زودتر از ماها شهید می شی. بچه ها هم زیادی پیاز داغش رو زیاد کردند. ما لیاقت این همه لطف و تعریف رو نداریم.
پربازدید ها