نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اسدالله در

اسدالله در "اروندرود" به دیدار معبودش شتافت

شهید "اسدالله شاهرخ بیگی" یکی از شهدای دفاع مقدس در جبهه حضور داشت و به عنوان پاسدار در جبهه حضور داشت، در هشتم اسفند ماه 1364 در عملیات والفجر هشت در اروند رود به شهادت رسید.
شهادت دو برادرش آرام و قرار را از

شهادت دو برادرش آرام و قرار را از "محمد" گرفته بود!

شهید "محمد قبادی نمین" بسیار مخلص بود بعد شهادت دو برادرش می خواست عازم جبهه شود با وجود اینکه کارمند رسمی سپاه بود رئیس سپاه ورامین از رفتن او به جبهه ممانعت می کرد. امام محمد اصرار زیادی می کرد.
نگاهی به زندگی شهید

نگاهی به زندگی شهید "مفقودالاثر"

شهید "محمدرضا رجبی" که به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت در منطقه عملیاتی ام الرصاص در بیست و یکم بهمن ماه 1364 مفقوالاثر شد.

"حسینعلی" فرمانده گردان حنظه بود

شهید "حسینعلی علی یاری نسب" یکی از شهدای دفاع مقدس در جبهه حضور داشت و فرمانده گردان حنظه بود که در نوزدهم بهمن ماه 1361 در کانال کمیل به شهادت رسید.

"صفت الله" در والفجر مقدماتی آسمانی شد

شهید «صفت الله حسنی»، یکی از شهدای دفاع مقدس بود که به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی ضمن درگیری با دشمن رشادت هایی فراوان به شهادت رسید.

"قربانعلی" 9 سال مفقودالاثر بود

شهید «قربانعلی عابدی» از شهدای دوران دفاع مقدس بود که با عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در نوزدهم بهمن ماه 1361 در فکه مفقودالاثر شد و بعد از نه سال پیکرش به میهن بازگشت.