نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مسئله اصلی «اسلام» از منظر شهید «بی نیازخامنه» چیست؟

مسئله اصلی «اسلام» از منظر شهید «بی نیازخامنه» چیست؟

اما مسئله اصلی که باید به آنها با سعی و کوشش کنید این است که ای مادر پدر و برادران عزیزم و ای ملت مسلمان و تمامی پیامهای امام امت را مو به مو انجام دهید چون اگر این کار را نکنید هیچ یک از مسائل دینی خود را انجام نداده اید.
لحظه ای از یاد «خدا» غافل نشوید

لحظه ای از یاد «خدا» غافل نشوید

ای خانواده من و ای آشنایان و دوستان امیدوارم که لب به شکوه و شکایات نگشائید و یک لحظه از شکر خدا غافل نشوید زیرا من یک امانتی بودم از خدا در پیش شما و خدا را شکر کنید که آن را سالم تحویل صاحبش دهید.
جشن دامادی من شبهای حمله و شیرینی آن گلوله و فشنگ است

جشن دامادی من شبهای حمله و شیرینی آن گلوله و فشنگ است

اما شما خواهرانم که آرزوی دامادی برادرت را داشتید مثل علی اکبر که حجله اش سنگرش. جشن دامادی او شبهای حمله و شیرینی آن گلوله و فشنگ بوده است. خواهرها تنها خواهش من این است که برای من عزا نگیرید و همانطوریکه من راه حسین(ع) را در پیش گرفته ام شماها هم دنباله راه زینب را ادامه بدهید.
توصیه شهید «نیکو سخن» به خواهرانش چه بود؟

توصیه شهید «نیکو سخن» به خواهرانش چه بود؟

با روحیه قوی دنباله روی شهدا باشی و صبور باشید و از شما خواهرم و برادرم می خواهم که دنبال اسلام باشید درس بخوانید و کتابهای اسلامی مطالعه کنید.
سرنوشت اسلام بستگی به همت و اراده شما دارد

سرنوشت اسلام بستگی به همت و اراده شما دارد

«شهید علی کرم سیری» در وصیت نامه اش می نگارد؛ اگر خدای ناکرده به اسلام کم توجهی یا سهل انگاری کنیم ضریه جبران ناپذیری به پیکر اسلام وارد ساختیم که این ضربه به سود دشمنان تمام خواهد شد پس شما ای امت حزب الله همت کنید و تا رفع ظلم و فتنه تا آخرین قطره خون خود به دفاع و مبارزه برخیزید که سرنوشت اسلام بستگی به همت و اراده شما دارد.
خواهرانم؛ حجاب شما ضربه محکمی به دشمنان اسلام می زند

خواهرانم؛ حجاب شما ضربه محکمی به دشمنان اسلام می زند

خواهران امتم که حجاب را سر لوحه خود قرار دهند این را بدانید که سیاهی چادر شما از سرخی خون من هم سفت تر و سخت ترین ضربه هاست بر دشمن اسلام امپریالیسم شرق و غرب اما این نکته عظیم را توجه داشته باشید که اسلام و امام را هیچ وقت فراموش نکنید زیرا دشمن همین را می خواهد.