نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

نگاهی به زندگی شهید محمد صادق احمدی

نگاهی به زندگی شهید محمد صادق احمدی

شهید محمد صادق احمدی در هفده سالگی به شهادت رسید و پیکر پاکش ده روز بعد ، روز چهاردهم مرداد ماه سال 1367 در روستای قلعه اخلاص پس از آخرین وداع اهالی روستا و همکاران جهاد سازندگی و همرزمانش به خاک سپرده شد
نگاهی به زندگی شهید عبدالکریم صادق حبشی

نگاهی به زندگی شهید عبدالکریم صادق حبشی

عبدالکریم صادق حبشی در بیست و یکم بهمن ماه1364 در منطقه اروند در حالی نبرد و جهاد با فرود آمدن خمپاره شصت در کنار او به شهادت رسید.
نگاهی به زندگی سنگرساز بی سنگر شهید محمد رضا مشتاقیان

نگاهی به زندگی سنگرساز بی سنگر شهید محمد رضا مشتاقیان

سنگرساز بی سنگر محمدرضا مشتاقیان روز هفدهم دی ماه 1359 در حال جهاد و مقاومت و زیر آتش دشمن، بر اثر اصابت ترکش به پهلویش در منطقه عملیاتی تپه های سومار به کاروان اولین شهدای جهاد سازندگی پیوست.
نگاهی به زندگی شهید سید عباس مفتخری هاشم لواسانی

نگاهی به زندگی شهید سید عباس مفتخری هاشم لواسانی

شهید سید عباس در یکی از اردوگاههای اسرا در خاک عراق سالهای جنگ را سپری کرد. . اما او با ایمانی استوار دوران اسارت را سپری کرد و پس از حدود هشت سال دوری از میهن و خانواده اش، با تنی رنجور و بیمار آزاد شد و به آغوش مردم بازگشت. در آخرین مراجعه به بیمارستان ساسان، سید عباس به مدت هجده ماه در این بیمارستان در شرایط ویژه بستری و تحت مراقبت قرار گرفت که به دلیل شدت جراحات و بیماری روز ششم تیر ماه سال 1380 در همان بیمارستان به شهادت رسید
نگاهی به زندگی شهید محمد هاشمی

نگاهی به زندگی شهید محمد هاشمی

شهید محمد هاشمی جانباز هفتاد درصد جنگ تحمیلی در روز سی ام مهر ماه 1377 دعوت جق را لبیک گفت و به شهادت رسید.
نگاهی به زندگینامه شهید حمیدرضا بهداد

نگاهی به زندگینامه شهید حمیدرضا بهداد

حميدرضا بهداد در آذر ماه 1345 ديده به جهان گشود. از همان اوان كودكي از روحي لطيف، برخوردار بود. صبر و وقار، افتادگي و تواضع، گذشت و مهرباني از صفات بارز او بود. در هفت سالگي وارد دبستان ارشاد شد.