نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

صوت اذان شهید «عبدالنبی یحیایی»

صوت اذان شهید «عبدالنبی یحیایی»

شهید یحیایی در آخرین اعزام خود از نزدیکانش می خواهد صوت اذانش را ضبط کرده و به عنوان یادگاری نگه دارند.
بسته صوتی/ پیام یک جانباز روشندل خطاب به مدافعان سلامت کشور

بسته صوتی/ پیام یک جانباز روشندل خطاب به مدافعان سلامت کشور

پیام یک جانباز 70 درصد عباس طایفه؛ به مدافعان سلامت کشور و روز شهید
بسته صوتی/ پیام یک جانباز آزاده خطاب به مدافعان سلامت کشور

بسته صوتی/ پیام یک جانباز آزاده خطاب به مدافعان سلامت کشور

پیام حمید شمس اللهی؛ به مدافعان سلامت و روز شهید