نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شبکه استانی یزد
به شهدای 21 خردادماه تقدیم می شود؛
نوید شاهد- "مسیر بهشت" نام برنامه ای است که هر روز قبل از اذان متناسب با تاریخ شهادت شهدای استان یزد از شبکه استانی پخش می شود. این برنامه تمام شهدای که در یک روز به شهادت رسیده اند را به صورت انیمیشن سه بعدی نمایش می دهد. نوید شاهد این کلیپ را برای علاقمندان منتشر می کند.
کد خبر: ۵۰۸۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

به شهدای 20 خردادماه تقدیم می شود؛
نوید شاهد- "مسیر بهشت" نام برنامه ای است که هر روز قبل از اذان متناسب با تاریخ شهادت شهدای استان یزد از شبکه استانی پخش می شود. این برنامه تمام شهدای که در یک روز به شهادت رسیده اند را به صورت انیمیشن سه بعدی نمایش می دهد. نوید شاهد این کلیپ را برای علاقمندان منتشر می کند.
کد خبر: ۵۰۸۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "غضنفر واسعیان نصرآبادی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۸۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "حسین منتظری سانیچی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۸۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

به شهدای 17 خردادماه تقدیم می شود؛
نوید شاهد- "مسیر بهشت" نام برنامه ای است که هر روز قبل از اذان متناسب با تاریخ شهادت شهدای استان یزد از شبکه استانی پخش می شود. این برنامه تمام شهدای که در یک روز به شهادت رسیده اند را به صورت انیمیشن سه بعدی نمایش می دهد. نوید شاهد این کلیپ را برای علاقمندان منتشر می کند.
کد خبر: ۵۰۷۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "حسن شمس الدینی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۷۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "احمد امیری قریه علی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۷۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "محمد تقی رضائی صدر آبادی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۷۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "حسن خواجه شرف آبادی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۷۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "محمد علی حسن پور اشکذری" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۶۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "سید ابوالفضل حسینی ده آبادی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۶۷۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

25 اردیبهشت؛
نوید شاهد- "مسیر بهشت" نام برنامه ای است که هر روز قبل از اذان متناسب با تاریخ شهادت شهدای استان یزد از شبکه استانی پخش می شود. این برنامه تمام شهدای که در یک روز به شهادت رسیده اند را به صورت انیمیشن سه بعدی نمایش می دهد. نوید شاهد این کلیپ را برای علاقمندان منتشر می کند.
کد خبر: ۵۰۶۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "محمد حسین کوشکی زاده بافقی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۵۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "عباس دهستانی بنستانی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۵۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

21 اردیبهشت؛
نوید شاهد- "مسیر بهشت" نام برنامه ای است که هر روز قبل از اذان متناسب با تاریخ شهادت شهدای استان یزد از شبکه استانی پخش می شود. این برنامه تمام شهدای که در یک روز به شهادت رسیده اند را به صورت انیمیشن سه بعدی نمایش می دهد. نوید شاهد این کلیپ را برای علاقمندان منتشر می کند.
کد خبر: ۵۰۵۸۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "محمد رضا تشکری بافقی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۵۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "محمدجواد محمدی ترک آباد" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۵۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "علی زارع خورمیزی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۵۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "حسین شیرمحمدی یزدی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۵۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

نوید شاهد - "امروز روز توست" نام برنامه‌ای است که هر روز در چهار نوبت متناسب با تاریخ تولد هر شهید، بعد از اذان و قبل اخبار از شبکه استانی یزد پخش می‌شود. این برنامه به معرفی شهید "علی اکبر خانزاده مهر آبادی" اختصاص یافته است که توجه شما را به تماشای آن جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۵۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

پربحث ترین عناوین
پرطرفدارها