نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شهادتش به من الهام شد

شهادتش به من الهام شد

پدر شهید «علیرضا کریمی» نقل می‌کند: «همان شب که به شهادت رسید، حال عجیبی به من دست داد و احساس کردم فرزندم شهید شده است.» نوید شاهد سمنان شما را به دیدن این گفتگو جلب می‌کند.
شهید همیشه به خوابم می‌آید

شهید همیشه به خوابم می‌آید

همسر شهید «رضا فرخی» می‌گوید: «خوبی‌های شهید آنقدر زیاد است که هر چه از آن بگویم انگار کم گفته‌ام. هر وقت از چیزی ناراحت می‌شوم، شهید به خوابم می‌آید و دلداریم می‌دهد...»
شهید همیشه به من می‌گفت؛ «امیدتون به خدا باشه»

شهید همیشه به من می‌گفت؛ «امیدتون به خدا باشه»

همسر شهید «حسین صادقی بهمنی» می‌گوید: شهید دوبار به جبهه رفت، اولین بار 45 روز رفت، دومین بار که می‌خواست به جبهه برود گفت: «باید بروم تا این جنگ به پایان برسد». همیشه به ما می‌گفت: «امیدتون به خدا باشد»، تا الان هم امیدم به خداست.
من را برای شهادتش آماده می‌کرد

من را برای شهادتش آماده می‌کرد

همسر شهید «حسین احمدی طیفکانی» می‌گوید: شهید عاشق شهادت بود، همیشه می‌گفت «حیفِ آدم که با مرگ طبیعی از دنیا برود»، می‌گفت «من شاید یک روز شهید شوم»، همیشه این آمادگی را به من می‌داد.
قاب عکس تنها نشان من از فرزندم است

قاب عکس تنها نشان من از فرزندم است

مادر شهید "اردشیر برخورداری" در خاطراتی از فرزند شهیدش گفت: «شش ماه به سربازی رفت و گمنام شد. هر اسیری آمد من قاب عکس شهید را برمی داشتم و به بهانه ای به خانه اسرا می رفتم و سراغ گمشده ام را می گرفتم.»