نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

رفیق خوشبخت ما، عباس کریمی قهرودی!

رفیق خوشبخت ما، عباس کریمی قهرودی!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «عباس کریمی قهرودی» است.
رفیق خوشبخت ما، قاسم میرحسینی!

رفیق خوشبخت ما، قاسم میرحسینی!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «قاسم میرحسینی» است.
رفیق خوشبخت ما، علی‌اکبر عبدالرحیمی!

رفیق خوشبخت ما، علی‌اکبر عبدالرحیمی!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «علی‌اکبر عبدالرحیمی» است.
رفیق خوشبخت ما، علیرضا موحد دانش!

رفیق خوشبخت ما، علیرضا موحد دانش!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «علیرضا موحد دانش» است.
رفیق خوشبخت ما، محمدعلی جهان‌آرا!

رفیق خوشبخت ما، محمدعلی جهان‌آرا!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «سید محمدعلی جهان‌آرا» است.
مادرانه‌های شهیدان مظفر

مادرانه‌های شهیدان مظفر

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شهیدان مظفر» از مجموعه نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیوهایی را از مادر «شهیدان حسن ، علی و رضا مظفر» می‌بینید.