نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آخرین دیدار فرامرزِ 13ساله و بوسه بر دستان مادر

آخرین دیدار فرامرزِ 13ساله و بوسه بر دستان مادر

برادر شهید رشید مردان: «روزی که فرامرز می‌خواست به جبهه برود نزد مادرم رفت و گفت: به خاطر همه رنج‌ها و سختی‌هایی که برایم کشیدید مرا ببخشید و حلالم کنید، سپس بوسه‌ای بر دستان مادرم زد، با همه خداحافظی کرد و رفت. انگار خودش می‌دانست که این آخرین دیدار اوست و شهید خواهد شد.»
مروری بر زندگی شهید محمدرحیم بردبار + تصاویر

مروری بر زندگی شهید محمدرحیم بردبار + تصاویر

محمدرحیم بردبار در اول اسفند ماه 1340 در نکا متولد شد. در جنگ چهار بار درمناطق رقابیه، پنجوین و فاو مجروح شد. همچنین بر اثر بمباران شیمیایی، کل بدنش شیمیایی شد. شهید بردبار در 13 تیر ماه1365 بر اثر بمباران هوایی عراق پس از شش سال حضور در جبهه به شهادت رسید.
شهیدی که عاشقانه کودکان را دوست داشت

شهیدی که عاشقانه کودکان را دوست داشت

شهید ملک شامران، نویسنده شهید که عشقش به کودکان باعث شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی به همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بپیوندد و در آنجا برای کودکان داستان بنویسد.