نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مشاوره وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران با تنها خانواده شهید زرتشتی یزد دیدار کرد

مشاوره وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران با تنها خانواده شهید زرتشتی یزد دیدار کرد

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران با تنها خانواده شهید زرتشتی یزد دیدار کرد و بیان داشت : اتحاد و همدلی اقوام و ادیان ایران در دوران دفاع مقدس و حمایت از انقلاب نشان دهنده اتحاد ملی و هویّت جمعی همه ایرانیان است.